Проектиране и строителство

Управление на проекти и програми

Постигнете първокласни резултати в единични или по-всеобхватни проекти или в програми със смесено портфолио, като работите с експертни мениджъри на проекти и програми, които консултират наематели и инвеститори за повече от 50 000 проекта всяка година.

project-and-program-management-hero-972x1296

Относно

Една от най-големите мрежи от мениджъри на проекти за недвижими имоти в света. Професионалисти, които планират и изпълняват пълен набор от услуги, персонализирани щателно за постигане на Вашите цели. От даването на ясни инструкции и разпределянето на реалистични бюджети, нашият фокус е върху намаляване на риска, оптимизиране на програмите за доставка и създаване на трайна стойност. Използваме доказани методи за подобряване на сигурността и видимостта, така че да контролирате постоянно целия процес на имотната сделка.

Цялостни услуги

 • BIM –  Федерирани 3D дигитални модели за сгради, които осигуряват ефективност на процеса на проектиране и поставят основата за цифрово управление на съоръжения.
 • Сертифициране на сгради – Тестване и проверка на съответствието на инсталациите на сградите.
 • Капиталово планиране – Планиране и управление на капиталови проекти с фокус върху контрола на стройността и разходите.
 • Управление на промените – Ефективно справяне с промените в средния обхват на проекта и с договорните последици.
 • Въвеждане в експлоатация – Проверка на производителността и съответствието на системата преди завършване.
 • Управление на риска в строителството – Анализ, избягване на проектните рискове и планиране как да бъдат смекчени.
 • Прогнозиране на разходите при строителство – Планиране и контрол на проектните бюджети, оценка на проектните разходи и управление на отпадъците  
 • Управление на документацията  – Организираме по електронен път работния процес и документацията на целия екип, за да можете да контролирате отблизо всеки детайл
 • Инженерно консултиране  – Проектираме сградни системи, които се основават на енергийна ефективност, ниски разходи за ползване и лесна поддръжка.
 • Проучване за екологична осъществимост  – Информиране, управление и смекчаване на рисковете от екологични проекти с практически стратегии от специалисти в отрасъла.
 • Технически и предпроектни проучвания – Идентифициране на технически рискове и отговорности за продавачи, купувачи и наематели.
 • Консултиране при избор и поръчка на обзавеждане – Използвайте нашите знания, сериозни пазарни взаимоотношения и покупателна способност, за да създадете вдъхновяващи и продуктивни работни пространства.
 • Здравословни и безопасни условия на труд Управление на отговорността чрез ефективна строителна безопасност, смекчаване на рисковете за обекта и съответствие с регулаторните изисквания. 
 • Интериорен дизайн – Вдъхновяващи интериори, изградени на базата на нашите задълбочени познания за световните практики, свързани с работното място.
 • Управление на преместването – Усъвършенствани процеси за преход без усилие при преместване на фирмите от едно работно място на друго.
 • Готов офис – Като Ви спестяваме главоболията около обзавеждането на офиса, ние правим всичко вместо Вас.
 • Доставка и снабдяване на веригата за доставки – Използвайте нашите контакти, за да получите най-доброто от пазара.
 • Отдел за управление на проекти – Управляваме сложни проекти с няколко обекта със специален вътрешен екип от експерти, които се справят с всичко вместо Вас.
 • Прогнозиране на разходите за възстановяване – Защитаваме активите Ви с подходящо застрахователно покритие на сгради благодарение на експерти в бранша.
 • Консултации за устойчиво и енергийно развитие – Прилагаме на практика екологични, социални и управленски ценности чрез стратегии за достъп до възобновяеми енергийни източници и насочване към устойчиви ресурси.
 • Капиталови отчисления – Увеличете максимално данъчната ефективност на парите, изразходвани за сгради и земя, и постигнете икономии.
 • Работно място – Използвайте експертните ни познания за създаване на най-добрата работна среда, оптимално използвайте пространството и създавайте работни условия, които стимулират и зареждат с енергия.
 • Консултации, свързани с работното място – Дефинирайте точните изисквания за Вашето бъдещо работно място чрез ориентиран към потребителя анализ на данни.
 • Технологични услуги на работното място  – Използвайте нашата технология за поддържане на безпроблемно изживяване на работното място с нашия пълен набор от услуги за технологично консултиране, дизайн и управление на проекти.

Ние сме в състояние да доставяме услуги като посредник или главен изпълнител, в зависимост от изискванията на проекта и Вашите нужди. Научете повече за нашите възможности за главен изпълнител .

Технология

 • CBRE Capital Planner осигурява стабилно стратегическо планиране, прогнозно управление на капиталовите разходи и приоритизира проекти, като гарантира, че капиталът се използва най-ефективно.
 • CBRE Estimator ефективно и точно генерира прогнозни разходи за проекта, което дава възможност за информирано вземане на решения.
 • СBRE управление на проекти инструментът – Kahua® е нашата цялостна технология за управление на проекти за сътрудничество и управление, която осигурява яснота и информация през целия жизнен цикъл на даден проект или портфолио.
 • Проучванията и анализа на данни на СBRE(BI) вдъхват живот на нашите данни, идентифицират и оценяват възможности, предоставят практическа информация и подобряват производителността.
 • CBRE Spacer е уеб-базиран, интерактивен дигитален инструмент за пространствено програмиране, основан на параметрите на компанията, изискванията и прогнозите за растеж за създаване на пространствен профил.
 • CBRE Plans & Plans Pro е програма за дизайн за тестване и услуги, предоставяща 2D и 3D изгледи и прелитане над обекти, включително персонализирано брандиране, опции за проектиране и изгледи от реалния свят чрез виртуални обиколки.

Свързани услуги

Нашият ръководен екип

Видове имоти и отрасли

CBRE обслужва уникалните нужди на нашите клиенти чрез пълна гама от услуги за наематели и инвеститори във всички отрасли и за всички видове активи.