С 500 офиса на шест континента, нашият екип си сътрудничи отвъд границите и във всяко направление на недвижимите имоти.  Нашият глобален отпечатък и обширни ресурси предоставят на клиентите многоизмерна перспектива, за да отговорят на всяка потребност на бизнеса.

Чрез четирите си регионални офиса нашият екип за Югоизточна Европа отговаря за осем пазара: България, Сърбия, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора и Албания, като предоставя цялостни и специализирани услуги.

Офиси на CBRE

Научете повече за CBRE