Нужди

Управление на недвижими имоти и активи

Управлявайте всеки аспект на Вашите недвижими имоти, от счетоводството и операциите до устойчивостта и консумацията на енергия.  С мащаб, опит и иновативна технология, нашите експерти Ви помагат да намалите разходите, да увеличите ефективността и да създадете незабравими преживявания на място.

Бизнес области

Какво правим

Наемател

Фасилити мениджмънтът осигурява спестяване на разходите, увеличава времето на непрекъсната работа и стимулира изживяването на работното място.

Управлявайте Вашите сгради, активи, доставчици и хора, за да постигнете възможно най-висока възвращаемост на инвестициите

Разгледайте Фасилити мениджмънт

Инвеститор

Пропърти мениджмънтът съгласува персонализирания клиентски опит с Вашата инвестиционна стратегия.

Няма два еднакви актива, двама еднакви клиенти или наематели. Ние персонализираме решенията, за да отговарят на Вашите уникални нужди.

Разгледайте Пропърти мениджмънт

Бърз факт

650 милиона квадратни метра

Нашите експерти оптимизират ежедневната производителност и максимизират стойността на над 650 милиона квадратни метра пространство по целия свят.

Открийте най-новите ни анализи и пазарни проучвания

Нашите 500 анализатори на данни в световен мащаб предлагат полезна информация и многоизмерна перспектива без аналог в индустрията.