Проектиране и строителство

Сгради и системи

Проектираме всеки елемент от сградите,включително вътрешните системи, структурата и външните елементи – всичко това с помощта на най- модерните дигитални технологии.

buildings-and-systems-basic-hero (1)
Нашият географски обхват дава възможност на нашите строителни експерти да са близо до клиентите по целия свят. С експертни познания по всички критични аспекти на сградните конструкции и материали, както и инженерните системи, разработваме стратегии, които оптимизират производителността и оперативната ефективност на сградите. Като съчетаваме техническа надлежна проверка, съответствие и сертифициране с въвеждане в експлоатация и инженерно проектиране в една интегрирана организация, можем бързо да преминем от идентифициране на проблема до разработване на решение и неговото прилагане. Това опростява точките за контакт, спестява време и намалява риска.

Услуги

Консултации, свързани с устойчивост на строителството

Постигнете целите си за устойчивост чрез опит в сертифицирането по LEED, WELL Building Standard, BREEAM, Fitwel, IREM Certified Sustainable Property, BOMA и други програми.

Въвеждане в експлоатация

Използвайте услугите на специалисти по въвеждане в експлоатация, които тестват и сертифицират механични, електрически и водопроводни системи, за да потвърдят, че те отговарят на стандартите за проектиране, строителство и предаване.

Ремонтно-възстановителни работи и извеждане от експлоатация

Творчески съвети с търговски фокус, тактически стратегии и експертни преговори за управление на рисковете от ремонтно-възстановителни работи за наемодатели и наематели.

Инженерни консултантски услуги

Разполагаме с квалифицирани инженери в областта на механиката, електричеството, водопроводните инсталации и противопожарната защита, които могат да Ви помогнат с богатия си опит във всички аспекти на проектирането и монтажа. От еднократни проекти за подмяна на инсталации и индивидуални подобрения на системи, през цялостна реконструкция до завършване на проекти на нови сградни системи.

Околна среда и осъществимост

При наемане, сключване на сделки и разработване или управление на земя и сгради, следваме експертни екологични насоки за анализ на рисковете и разработваме икономически ефективни стратегии за смекчаване на последиците.

Услугите включват надлежна проверка на околната среда, екологични оценки на обекти, проучвания и проекти за саниране, управление на търговски отпадъци и оценка на риска за питейната вода.

Технически и предпроектни проучвания

С нашата глобална мрежа от експерти по технически и предпроектни проучвания, ангажирани с всички аспекти на покупката, продажбата и наемането на недвижими имоти от всякакъв вид, ние помагаме на продавачи, купувачи и наематели да идентифицират техническите рискове и отговорности. Нашите инспектори по строителен надзор ще Ви бъдат полезни с напълно изчерпателен анализ на отделни активи или портфолиа.

Видове имоти

 • office_752x752 (4)

  Използваме най-изчерпателната платформа за услуги за недвижими имоти в света, за да открием иновативни решения за Вашите нужди като корпоративен клиент или инвеститор в офиси.

 • retail_752x752 (3)

  С интегрирани решения, уникални идеи и ненадминат опит, ние предоставяме решения на търговци на дребно, ресторантьори, инвеститори, собственици и предприемачи.

 • Industrialandlogstics-hero-972x1296 (2)

  Разполагаме с най-голямата платформа за индустриални недвижими имоти в света, като предлагаме интегриран пакет от услуги за наематели и инвеститори.

 • data-centres-hero-972x1296 (1)

  От операции и консултации до трансакции и водещи пазарни проучвания, CBRE е единственият глобален доставчик за центрове за данни с пълен набор от услуги.

Нашият ръководен екип

Открийте най-новите ни анализи и пазарни проучвания

Нашите 500 анализатори на данни в световен мащаб предлагат полезна информация и многоизмерна перспектива без аналог в индустрията.