Проектиране и строителство

Главен изпълнител

Помагаме Ви да излезете на пазара по-бързо, да имате по-голямата предвидимост на разходите и да постигате икономии с нашето отговорно, практическо, цялостно управление на проекти и програми.

principal-delivery-hero

Относно

Нашите екипи изпълняват всеки аспект от Вашия проект или програма, от управлението на договори с веригата за доставки в строителството до поемането на пълна отговорност за здравето и безопасността и свързаните с тях рискове. С договорите за доставка „до ключ“ за всеки ангажимент, ние сме Вашият изключителен представител за целия екип за доставка, управляваме всеки елемент от веригата на доставки, повишаваме ефективността в процеса на осъществяване на проекта и съкращаваме графика за доставка, за да постигнем по-бързи резултати.

Смекчаваме риска за Вас, като прехвърляме всички договорни и проектни рискове надолу по веригата към CBRE. Като използваме нашата Програма за верига на доставки и утвърдени отношения със стратегически доставчици, ние осигуряваме предпочитани икономии на цени, качество и контрол на времето за доставка. С нашия прозрачен подход към ценообразуването гарантираме предвидимост на разходите чрез решения с фиксирана цена и споделени възможности за икономии.

Нашият ръководен екип

Открийте най-новите ни анализи и пазарни проучвания

Нашите 500 анализатори на данни в световен мащаб предлагат полезна информация и многоизмерна перспектива без аналог в индустрията.