Видове имоти

Офиси

Използвайте най-цялостната платформа за услуги за недвижими имоти в света, за да откриете иновативни решения за Вашите специфични нужди в качеството си на наемател или офис инвеститор.

office-hero-972x1296

Офис услуги за наематели:

Отключете стойност чрез подобряване на производителността и оптимизиране на местоположенията на офисите, портфолиата, собствеността и капиталовите структури с нашите холистични решения за ефективност на работното място, привличане и задържане на способни кадри и намаляване на разходите. Нашата глобална технологична платформа свързва офис професионалисти от цял свят, които използват пазарна информация и опит, за да осигурят добри резултати за наематели на местно, национално и глобално ниво.

Офис услуги за инвеститори:

С подход, който обхваща продажба на имоти, дългово и структурирано финансиране, инвестиционно банкиране, оценка и консултации, управление на имоти, отдаване под наем и решения за управление на проекти, ние обслужваме офис имоти – крайградски офиси, емблематични високи сгради и всякакви други офис имоти – на всички основни пазари.

Глобален инструмент за проследяване на наемите на офиси

Глобалният инструмент за проследяване на наемането на офиси илюстрира цикъла на наемането на офиси за основни местоположения, които привличат най-високи наеми и представляват основната концентрация на големи наематели.

Свързани идеи

Контакт