Проектиране и строителство

Бюджетиране на проекти

Нашите решения при бюджетиране на проекти дават възможност на клиентите да планират и контролират разходите, да оценяват разходите по проекта, да управляват риска, да елиминират отпадъците и да идентифицират икономиите от данъци и процесите на доставки.

cost-advisory-hero-972x1296 (2)

Планирайте и контролирайте разходите, управлявайте риска и купувайте стойност.

Нашите глобални бази данни за разходите са сред най-големите в света в сферата на бизнес недвижимите имоти. Това ни осигурява задълбочено познаване на строителните разходи, строителния пазар и многото фактори, които определят разходите.

Можем да предвидим и смекчим рисковете, произтичащи от бързите промени в икономиките, веригите за доставки и производството и така да спомогнем за намаляване на въздействието им върху бюджета на Вашия проект. Може да считате тези промени за риск, но ние ги възприемаме като възможност за Вас. Възможност, която можем да използваме.

Нашите взаимоотношения на ниво висше ръководство с веригата за доставки ни дават възможност да привлечем вниманието, което Вашият проект заслужава и екипа, от който се нуждае, за да се уверим, че е завършен успешно.

Ето някои от начините, по които можем да добавим стойност към всеки етап от жизнения цикъл на проекта:

  • Гарантираме предвидимост на разходите и добро управление както на ниво проект, така и на ниво портфолио.
  • Предоставяме информация от нашата глобална база данни за разходите в области като международни, национални и местни референтни разходи за различни видове проекти.
  • Оптимизираме разходите, за да се съсредоточите върху ефективността на използваните средства и икономиите.
  • Подобряваме способността на нашите клиенти да вземат решения чрез анализ на данни.
  • Намаляваме риска чрез прилагане на разумен финансов надзор.
  • Стимулираме икономиите и насърчаваме непрекъснатото управление на стойността.

Услуги

Капиталово планиране

Привеждаме планирания от Вас проект в съответствие с по-широките Ви стратегически цели, за да приоритизирате разходите по проектите и да повишите ефективността чрез подобрено планиране на ресурсите и прогнозиране на възможни промени в размера на капитала. Един правилно изпълнен и добре поддържан план за управление на капитала защитава Вашите активи от риск и оптимизира въздействието на средствата, които изразходвате всяка година.

Прогнозиране на разходите при строителство

Надеждно и прозрачно планиране и контрол на разходите, стимулирани от намаляването на риска, оптимизация на стойността, мерки за спестяване на разходи, оптимални стратегии за закупуване и поръчки, основани на риска. Нашите експерти с практически познания за строителния пазар осигуряват прецизност, управление и контрол на разходите при вземането на решения от страна на клиентите, със специален акцент върху намаляването на общите разходи за собственост и капиталовите разходи на ниво проект и портфолио.

Прогнозиране на разходите за възстановяване

 Работете съвместно с нашите експерти по прогнозиране на разходите за възстановяване. Гарантираме, че ще получите правилното застрахователно покритие на най-добрата цена. Помагаме Ви да избегнете сключването на застраховка с недостатъчно покритие, защото това Ви излага на риск от потенциални загуби и внимаваме да не сключите ненужно скъпа застраховка за Вашия имот. Ние сме една от малкото компании в света с екип, посветен изцяло на анализа на първопричината (RCA). Нашият екип е един от най-големите.

Консултиране при избор и поръчка на обзавеждане

С фокус върху това как да купувате, а не какво да купувате, нашите специалисти по консултиране при избор и поръчка на обзавеждане договарят отстъпки за мебели и осигуряват прозрачност в процеса на снабдяване. Използваме нашата обширна база данни от предишни отстъпки и взаимоотношения с местни доставчици, за да предоставим най-добрата цена на клиентите.

Капиталови отчисления

Отключете скритата стойност в портфолиото си от недвижими имоти и идентифицирайте значителни икономии от данъци. Нашият екип за капиталови отчисления разкрива ценни възможности за увеличаване на Вашия паричен поток чрез наличните данъчни облекчения за капиталови разходи. Въз основа на щателен анализ на капиталовите разходи, строителни чертежи и проверки на място, ние изготвяме и подаваме молби, след което договаряме данъчните облекчения вместо Вас.
$name
Водещите в отрасъла разходни технологии на CBRE позволяват на нашите специалисти да предоставят динамични капиталови планове и прогнозни оценки на проекти с бързина и точност.

Свързани услуги

Нашият ръководен екип

Открийте най-новите ни анализи и пазарни проучвания

Нашите 500 анализатори на данни в световен мащаб предлагат полезна информация и многоизмерна перспектива без аналог в индустрията.