Проектиране и строителство

Преместване и извеждане от експлоатация

Можем да управляваме Вашите сложни проекти за преместване, извеждане от експлоатация и ремонтно-възстановителни работи с последователен подход, фокусиран върху минимално време за престой и без прекъсване на дейността.

move-manage-hero-alt-972x1296

Относно

Предоставяме пълен спектър от решения за преместване и извеждане от експлоатация, от планиране на преместването, комуникации и преместване на мебели до проекти за отстраняване на нанесени щети и възстановяване на помещенията в оригиналния им вид.

Предлагаме напълно интегриран подход, управлявайки проекти за преместване, извеждане от експлоатация и отстраняване на нанесени щети през всеки етап – както и насочване и управление на вътрешни екипи за поддръжка и консултанти – така че да можете да се концентрирате върху основния си бизнес.

Управление на преместването

Минимизирайте прекъсването на дейността и подобрете удовлетвореността на служителите чрез усъвършенствано планиране и стратегическа комуникация. Нашите профилирани мениджъри по преместване осигуряват безпроблемен преход, така че Вашият персонал да може да работи с пълен потенциал от първия ден на новото място. Нашите услуги включват организация на пространството, планиране на преместването,
управление и доставка, както и планиране на освобождаването на помещенията и изхвърляне на непотребните вещи.

Извеждане от експлоатация

Работим съвместно с нашите партньори за доставки и социални предприятия, за да даряваме излишната мебелировка и оборудване за добри каузи, като подкрепяме както нашите собствени, така и Вашите програми за корпоративна социална отговорност, като същевременно допринасяме за намаляване на емисиите на парникови газове възможно най-близо до нулата.

Ремонтно-възстановителни работи

Разполагаме с един от най-опитните екипи от експерти в света по ремонтно-възстановителни работи. Ще се погрижим след Вашето напускане на наетия имот, така че да не се налага да го правите Вие, като изпълним професионално всички остатъчни задължения, свързани с ремонтно-възстановителни работи вместо Вас. Нашите умения за водене на преговори са изградени върху интелигентен анализ на наемите, технически експертен опит в строителството, познаване на съдебната практика и ремонтно-възстановителните дейности и всичко това съчетано с оценка на пазарните условия.

Нашият ръководен екип

Открийте най-новите ни анализи и пазарни проучвания

Нашите 500 анализатори на данни в световен мащаб предлагат полезна информация и многоизмерна перспектива без аналог в индустрията.