Офиси в Югоизточна Европа

Загреб, Хърватия

Matrix Office Park, cграда A
Slavonska avenija 1c
10000 Загреб
+385 1 77 07 920
[email protected]

$name
Чрез четирите си регионални офиса екипът за Югоизточна Европа на CBRE отговаря за осем пазара: Хърватия, Словения, България, Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора и Албания, като предоставя широка гама от услуги през целия жизнен цикъл на даден имот.

Нашият екип в Загреб, Хърватия, предоставя всеобхватни и специализирани услуги за недвижими имоти, съчетаващи анализ на местния пазар, специализирани експертни познания и първокласни инструменти и ресурси.

Независимо дали става дума за местно, регионално, или глобално задание, CBRE прилага анализ, опит, интелигентност и ресурси, за да помогне на клиентите да вземат информирани бизнес решения.

Регистрационен номер 78/2021

Получаване на насоки

Контакти