Офиси в Югоизточна Европа

Белград, Сърбия

Navigator Business Center 2
Milutina Milankovića 1i
11070 Белград
+381 11 735 00 00
[email protected]

$name
Чрез четирите си регионални офиса екипът за Югоизточна Европа на CBRE отговаря за осем пазара: Сърбия, България, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора и Албания, като предоставя широка гама от услуги през целия жизнен цикъл на даден имот.

Нашият екип в Белград, Сърбия, предоставя всеобхватни и специализирани услуги за недвижими имоти, съчетаващи анализ на местния пазар, специализирани експертни познания и първокласни инструменти и ресурси.

Независимо дали става дума за местно, регионално, или глобално задание, CBRE прилага анализ, опит, интелигентност и ресурси, за да помогне на клиентите да вземат информирани бизнес решения.

Регистрационен номер 962

Получаване на насоки

Контакти