Офиси в Югоизточна Европа

Любляна, Словения

Business Center Feniks
Letališka Cesta 29a,
1000 Любляна
+386 597 849 43
[email protected]

$name
Чрез четирите си регионални офиса екипът за Югоизточна Европа на CBRE отговаря за осем пазара: Словения, България, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора и Албания, като предоставя широка гама от услуги през целия жизнен цикъл на даден имот.

Нашият екип в Любляна, Словения, предоставя всеобхватни и специализирани услуги за недвижими имоти, съчетаващи анализ на местния пазар, специализирани експертни познания и първокласни инструменти и ресурси.

Независимо дали става дума за местно, регионално, или глобално задание, CBRE прилага анализ, опит, интелигентност и ресурси, за да помогне на клиентите да вземат информирани бизнес решения.

Получаване на насоки

Контакти