Трансформиране на бизнес резултати

Бизнес анализи

Предоставяме отговори на смислени, практични въпроси и стимулираме реални възможности за Вашия бизнес с решения, които използват силата на данните, за да бъдем полезни на водещите играчи в областта на недвижимите имоти.

$name

Относно

Данните и анализите са в основата на нашия бизнес и способността да стимулираме първокласни резултати за клиентите. Използваме подход, фокусиран върху проверка на данни, автоматизация и интеграция, за да решим най-сложните дилеми с големите данни, пред които са изправени лидерите в областта на недвижимите имоти. Чрез събирането на информация в различни системи и осигуряването на точност на данните, нашият екип има за цел да анализира данните, за да Ви предостави информация при вземането на важни стратегически решения.

Нашите значителни инвестиции в хора и технологии ни позволиха да натрупаме данни без аналог, да гарантираме точност и да предоставяме практични анализи, за да помогнем на лидерите в бизнес недвижимите имоти да се възползват от съществуващите възможности.

Подход, управляван от данни

 1. Консултативен, концентриран върху клиента подход към технологиите и аналитичните решения

  Работим в тясно сътрудничество с Вас, за да създадем решения, които използват данни от множество източници (Ваши и/или наши), за да стимулираме бизнеса и оперативните идеи, които позволяват постигането на стратегически резултати.
 2. Сътрудничеството предоставя гъвкави, перспективни решения

  Нашата цел е да разберем Вашите еволюиращи цели и приоритети, както и да осигурим необходимите данни, методи на отчитане и спектър от технологии, необходими, за да отговорим на днешните Ви нужди и ускорим постигането на Вашите цели. We partner with you to develop technology and analytics roadmaps to guide the way.
 3. Хранилище за данни без аналог

  Нашата собствена корпоративна платформа за данни (EDP) автоматизира потока от данни от различни технологични инструменти, които екипите за бизнес недвижими имоти използват в различни географски райони и области на обслужване, като обединява информация от CBRE, източници на данни от клиенти и трети страни. Нашата водеща позиция на пазара предоставя идеи чрез прогнозен анализ, изкуствен интелект и машинно обучение, които автоматизират работните процеси и повишават ефективността.
 4. Управление на данни

  Нашият процес на управление включва основни дисциплини като управление на качеството на данните, управление на жизнения цикъл на информацията, сигурност и поверителност, както и поддържащи дисциплини, които включват архитектура на данни, класификация, одит и отчитане.

Поддържащи възможности

Нашият ръководен екип

Открийте най-новите ни анализи и пазарни проучвания

Нашите 500 анализатори на данни в световен мащаб предлагат полезна информация и многоизмерна перспектива без аналог в индустрията.