Планиране, отдаване под наем и наемане

Услуги с трансакции

Надминаваме традиционния обхват на сделките, като включваме анализи на експерти в нашия бранш, за да осигурим максимална стойност.

transaction-services-hero-image

Как извършваме нашите услуги

Управление на трансакциите
Управляваме еднократни и текущи портфейлни трансакции чрез експертните познания и надзора на нашите мениджъри по трансакции и местното участие на нашите регионални представители.

Представителство на наематели
Консултираме бизнеса и навигираме комплексните въпроси относно наетите площи заедно с клиента. Разработваме стратегии за недвижими имоти в съответствие с Вашите цели, преговаряме от Ваше име и привличаме нашите партньори от свързани услуги, за да добавим стойност.

Отдаване под наем
Експертите по инвестиции в имоти за отдаване под наем на CBRE разработват персонализирани, изчерпателни маркетингови стратегии и стратегии за наеми за създаване на стойност във всички класове активи на бизнес недвижимите имоти.

Гъвкави пространствени решения
Преценяваме обектите чрез съпоставка между ползите и разходите при включването на гъвкави пространства във Вашето портфолио, като вземаме предвид голям диапазон от типове пространства.

Разпореждане и пренаемане
Управляваме пренаемането на Вашия имот при възходящ тренд на пазара или продажбата му при низходящ тренд

Продажба с обратно наемане
Координираме продажбата на Вашия имот и обратното наемане от новия собственик, като Ви предлагаме предимствата на намалените разходи за обитаване, освободения капитал и алтернативното финансиране.

Ключови характеристики

Най-подходящият екип
Най-подходящият екип от професионалисти по трансакции и експерти в дадена област в подкрепа на Вашите недвижими имоти

Цялостни стратегии
Цялостни стратегии за недвижими имоти, за да постигнете Вашите бизнес и финансови цели

Технология и анализ на данни
Технология и анализ на данни за дигитализиране на Вашето портфолио, идентифициране на възможности за икономии на разходи и прогнозиране на възможности

Избор на обект
Подробен анализ за идентифициране на идеални местоположения и мрежи от квалифицирани кадри за Вашия бизнес.

Експертни познания за работното място
Експерти по стратегии, които осигурят за Вашите служители продуктивно изживяване на работното място, съобразено с културата на фирмата.

Изследвания, анализи и авторитетно експертно мнение
Професионални анализатори на данни, които предоставят информация за пазара и авторитетно експертно мнение

Инвестиции в иновации
363 милиона EUR инвестиции в иновации, за да гарантираме, че проучванията, технологиите и услугите се развиват непрекъснато

Нашият ръководен екип

Открийте най-новите ни анализи и пазарни проучвания

Нашите 500 анализатори на данни в световен мащаб предлагат полезна информация и многоизмерна перспектива без аналог в индустрията.