Планиране, отдаване под наем и наемане

Стратегия за избор на обект и местоположение

Помагаме Ви да вземате по-добри решения, свързани с местоположението на обектите Ви, чрез холистичен подход, който оценява фактори като разходи за труд и наличност на работна ръка, логистика на веригата за доставки и стимулиращи фактори на национално и местно равнище.

getty-images-1070958352-site-selection-and-location-strategy (1)

Относно

Вашето местоположение има стратегическо значение и значителни последици за успеха на дейността. Нашите експерти предоставят персонализирани, креативни решения на организациите – положителна възвращаемост, която само една добре разработена стратегия за местоположение може да осигури. Помагаме Ви да определите основни местоположения, като използваме прозрачен и предсказуем анализ на данни, който осигурява конкурентно предимство и максимизира оперативните спестявания и стимули.

Общ преглед

Независимо дали изискването е за един-единствен нов обект, тъй като бизнесът се разширява, или става въпрос за преразглеждане на регионалните или глобалните операции за:

  • Максимално увеличаване на достъпа до талантливи кадри
  • Намаляване на разходите
  • Навлизане на нови пазари
  • Осигуряване на платформа за местоположение за прилагане на цифрова трансформация

Ние съчетаваме опит с водещи пазарни анализи на данни и предоставяме независими, полезни и обективни съвети, за да сме сигурни, че Вашият бизнес е на правилното място.

Доставена стойност

  • идентифициране на не просто очевидните, а на най-добрите местоположения за достъп до квалифицирани кадри
  • спестяване на разходи за труд от 20-30% (в рамките на страната) или 50-70% чрез ниършоринг или офшоринг
  • предоставяне на независими, обективни съвети и рамка за вземане на решения, която дава обосновка за избраните или отхвърлени местоположения

Продукти

Ключови услуги

Нашият ръководен екип

Открийте най-новите ни анализи и пазарни проучвания

Нашите 500 анализатори на данни в световен мащаб предлагат полезна информация и многоизмерна перспектива без аналог в индустрията.