Корпоративна отговорност

Практики

Спазваме най-високите стандарти за управление, етика и съответствие, като същевременно осигуряваме изключителни резултати.

CR-practices-hero-972x1296 (4)

Общ преглед

Строгото управление гарантира, че винаги служим на нашите клиенти, акционери и служители с максимална почтеност.

Етика и съответствие

Ръководим бизнеса си по правилния начин всеки ден, като прилагаме нашите ценности:

  • УВАЖЕНИЕ: Действията ни са съобразени с различни гледни точки и споделяме открито информация, за да насърчаваме доверието и сътрудничеството.
  • ПОЧТЕНОСТ: Няма човек, нито сделка или клиент, които да са по-важни от нашата отговорност към компанията и ценностите, които отстояваме.
  • ОТДАДЕНОСТ: Посрещаме предизвикателствата с ентусиазъм и старание, изграждаме дългосрочни взаимоотношения, като свързваме правилните хора, капитали и възможности.
  • ПЕРФЕКЦИОНИЗЪМ: Работим неуморно върху създаването на печеливши резултати за нашите клиенти, служители и акционери.

Тези ценности ни ръководят във всичко, което правим. Те са в основата на нашите Стандарти за бизнес поведение и нашата програма и подход към етиката и съответствието в CBRE.

Вижте още

Снабдяване

Разнообразие на доставчиците

CBRE се ангажира да изразходва 1 милиард долара в отношения с различни доставчици през 2021 г. и успя да увеличи сумата до 3 милиарда долара за пет години.

Кодекс за поведение на доставчика

Като обхваща всичко – от човешките права и трудовите практики до антикорупционните и екологичните политики, този документ създава очаквания за бизнес поведението на доставчиците, когато работят със CBRE и нашите клиенти.

Изявление против робството и трафика на хора

Ние имаме нулева толерантност към съвременното робство и предприемаме проактивни стъпки, за да сведем до минимум риска от нарушаване на човешките права в нашата верига за доставки.