Подаване на сигнал за нередности

Гордеем се с репутацията на CBRE като компания, която спазва най-високите етични и професионални стандарти. Това е в основата на успеха ни, който зависи от това дали ще живеем в съответствие с ценностите, описани в нашите Стандарти за бизнес поведение

CBRE приветства подаването на сигнали за потенциални нарушения от служители и външни заинтересовани страни, и ще разследва и предприеме своевременни действия в съответствие с приложимите закони. CBRE има политика на нулева толерантност по отношение на ответни действия с цел отмъщение, която обхваща всички добросъвестно изразени опасения, дори ако тези опасения се окажат погрешни или неоснователни. 

CBRE уважава и спазва Директивата на ЕС за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и всички приложими местни закони ("Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения "). За да научите повече за Вашата защита от ответни действия с цел отмъщение и обхвата на нарушенията съгласно "Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения ", кликнете тук.

Моля, използвайте посочените по-долу канали само за докладване на потенциални нарушения, които попадат в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения или са в противовес с нашия Стандарт за бизнес поведение. Ако имате оплакване, свързано с услугите на CBRE, моля, свържете се директно с директора или екипа, отговарящ за Вашите инструкции.

Канал за подаване на сигнал

Подайте сигнал онлайн или по телефона (анонимно, ако е позволено от местното законодателство), като използвате Етичната линия за помощ на CBRE, управлявана от независима компания и достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата във всяка държава, в която извършваме дейност. Сигналите за сериозни нарушения, подадени чрез Етичната линия за помощ на CBRE, се приемат и обработват от квалифицирани и опитни разследващи служители в рамките на CBRE Trust Function.

Външни канали

CBRE насърчава вътрешното подаване на сигнали по всички въпроси чрез Етичната линия за помощ на CBRE. Всички те се разглеждат с изключителна сериозност и бързина. Въпреки това, ако желаете, можете да подадете сигнал за нередности при съответните органи в рамките на Вашата юрисдикция съгласно приложимите закони. Актуалната информация е достъпна онлайн.