Корпоративна отговорност

Планета

Прилагаме устойчив, фокусиран върху околната среда подход, признаващ отговорността и възможността да се повлияе на начина, по който сградите се строят, снабдяват, управляват, обитават и продават.

cr-planet-hero-972x1296

Общ преглед

Като най-големият мениджър на бизнес сгради в света, ние предприемаме проактивни мерки, за да направим нашите имоти по-екологични. Поставихме си научно обоснована цел за намаляване на емисиите на парниковите газове (ПГ), за да намалим значително емисиите, генерирани чрез нашите дейности и от имотите, които управляваме.
Политика за устойчиво развитие

Политика за устойчиво развитие

CBRE работи за създаване на устойчиво бъдеще за всички и това започва с въздействието на работните пространства и сградите, които обитаваме и управляваме за клиентите. Активно търсим начини за измерване и намаляване на тези въздействия. През 2021 г. обещахме да постигнем нулеви нетни въглеродни емисии до 2040 г. Повече за нашия план за декарбонизация можете да научите тук
Прочетете Ангажимента за екологична устойчивост на CBRE който очертава нашата система, с която управляваме устойчивостта и екологичните практики и програми.

Освен това нашата Политика за екологична устойчивост i очертава амбицията ни да намалим въздействието си върху околната среда и да стимулираме устойчиви практики в областта на недвижимите имоти.

Устойчивост

Нашите програми за устойчивост водят до намаляване на въглеродния отпечатък и до намаляване на риска от прекъсване на дейността.

sustainability-cta-breaker-1424x1068