Трансформиране на бизнес резултати

Решения за устойчивост

Взимайте важни за бизнеса решения, като управлявате риска за устойчивостта във Вашите портфолиа. Ние Ви консултираме във връзка с жизнения цикъл на имота и Ви помагаме в изграждането на устойчиво бъдеще.

esg-consultancy-hero-972x1296 (3)

Интегрирани решения, свързани с енергийно и устойчиво развитие

Както е видно от нашите научно обосновани цели, корпоративни ангажименти и количеството недвижими имоти, които управляваме от името на нашите клиенти, ние играем значителна роля за ограничаване на покачването на глобалните температури. Фасилити мениджмънтът е от основно значение за устойчивостта и с нашия подход да съчетаваме екипи на място, експерти в дадена област и партньори по веригата за доставки, подобряваме ефективността и устойчивостта на сградните дейности.

Научни цели на CBRE

  • 68% намаление на емисиите на парникови газове в световен мащаб до 2035 г. спрямо нивата от 2019 г.
  • 79% намаление на емисиите на квадратен фут в съоръженията, които CBRE управлява за наемателите до 2035 г.
  • 67% намаление на емисиите на квадратен фут в съоръженията, които CBRE управлява за инвеститорите до 2035 г.
  • 100% възобновяема електроенергия до 2035 г., включително преминаване на нашия автомобилен парк към електрически превозни средства

Нашият подход

Нашата цел е да намалим общите разходи за собственост в портфолиата на нашите клиенти и да съкратим техния път до нулеви емисии с програма за преход, приложена чрез оперативен модел за интегриран фасилити мениджмънт, отлична координация, сътрудничество и системи, функциониращи по веригата на стойността в рамките на стабилна управленска структура.

Нашата програма

Нашата методология обединява квалифицирани кадри, възможности и опита ни като глобален наемател на имоти, инвеститор и мениджър за постигане на ангажимента за въглеродна неутралност, подобряване на устойчивостта на портфолиото и намаляване на разходите през жизнения цикъл на активите, като същевременно при извършването на тези промени смекчава риска и конфликтите в оперативната работа на компанията.

Корпоративна отговорност на СBRE

Научете повече за нашите постижения като лидер на пазара за бизнес недвижими имоти в областта на околната среда, социалните въпроси и управлението (ESG).

cbre-corporate-responsibility_936x753 (1)

Нашите експерти

  • Сладяна Попович

    Директор, Изпълнителен Директор за България | Мениджър ESG и услуги за устойчивост за Югоизточна Европа

    Снимка на Сладяна Попович

Открийте най-новите ни анализи и пазарни проучвания

Нашите 500 анализатори на данни в световен мащаб предлагат полезна информация и многоизмерна перспектива без аналог в индустрията.