За нас

Като покрива всеки аспект на търговията с бизнес недвижимите имоти, CBRE знае повече, за да може Вие да направите повече.

$name

Мисията ни е да реализираме потенциала на нашите клиенти, експерти и партньори, като изграждаме решенията за недвижимите имоти на бъдещето.  От вдъхването на увереност в днешните решения до преосмислянето на утрешните пространства, ние преуспяваме в сложни и постоянно променящи се среди.

*Без служителите на Turner & Townsend.

Със задълбочени познания за пазара, ненадмината по изчерпателност база данни и собствени технологии, нашата многоизмерна перспектива Ви помага да използвате недвижимите имоти, за да трансформирате бизнеса си и да постигнете по-голям успех.

Научете повече

investor-relations-module-1664x936

Връзки с инвеститорите

Като най-голямата в света компания за услуги и инвестиции в бизнес недвижими имоти, CBRE има клиенти в над 100 страни,  включително над 90% от компаниите от Fortune 100.