Корпоративна отговорност

Кадри

Акцентираме върху разнообразието от квалифицирани кадри в едно толерантно, безопасно и приобщаващо работно място, което се ръководи от нашите ценности – уважение, почтеност, отдаденост и перфекционизъм.

CR-people-basic-hero-972x1296 (2)

Общ преглед

Нашите служители са това, което ни превръща в световен лидер. Благополучието на служителите е в основата на всичко, което правим, от инициативите за многообразие, равнопоставеност и приобщаване (DE&I) до безопасността и благосъстоянието на работното място и участието в общността.

Многообразие, равнопоставеност и приобщаване

В CBRE многообразието, равнопоставеността и приобщаването са повече от основни ценности – те са конкурентно предимство. Чрез създаването на среда, в която всеки човек е ценен заради това, което е, признат за своя принос и има шанс да се развива, ние отваряме бизнеса си за нови перспективи и възможности.

Един от най-успешните ни начини за насърчаване на многообразието и приобщаването е чрез постоянната подкрепа на групите за бизнес ресурси на служителите (EBRG), с повече от 12 000 членове в САЩ и 16 000 членове по света.

Безопасност и благосъстояние на работното място

Ние интегрираме благосъстоянието на служителите във всяко бизнес решение, за да могат нашите служители да се радват на една култура на работното място, която се фокусира върху благополучието им, и да се връщат у дома здрави и удовлетворени в края на работния ден. Задаваме глобални стандарти и политики, подпомагаме висшето ръководство, което умело ръководи компанията и осигурява отчетност, непрекъснато подобряваме резултатите за безопасността и споделяме онова, което сме научили като интелектуален лидер от опита на служителите.

i.  Ангажимент на CBRE по отношение на здравето и безопасността
ii. Ангажимент на CBRE по отношение на благосъстоянието

CBRE Cares

Като корпоративна дарителска и доброволческа организация на компанията, CBRE Cares използва отдадеността и квалификацията на служителите ни по целия свят, за да бъде от истинска полза в нашите общности.

Нашият ръководен екип