Видове имоти

Хотели

Предоставяме креативни, практически експертни познания на всички основни пазари, поддържани на усъвършенствана платформа за услуги.

1 1 1
Нашите специалисти в областта на хотелиерството проучват пазара и използват глобални връзки, за да помогнат на клиентите да се справят с уникалните предизвикателства при инвестирането и управлението на хотелските имоти. Стратегическите насоки и оперативните съвети Ви позволяват да сте значително пред всички останали в този развиващ се пазар.

Ентусиазирани професионални екипи в Америка, Европа, Близкия изток и Африка и в Азиатско-тихоокеанския район осъществяват връзка между географските региони и организациите. Съчетаваме локалните идеи с тази глобална мрежа, за да предоставяме безпроблемно решения при трансгранични поръчки. Предоставяме ясни съвети и стратегическо мислене в разнообразни групи услуги – включително инвестиционни продажби, дългово и структурирано финансиране, консултантски и оценителски услуги – като гарантираме, че институциите, физическите лица, инвеститорите и кредиторите могат да се възползват максимално от своите хотели.

Услуги

Свързани идеи

Контакт