Трансформиране на бизнес резултати

Глобални решения за работните места

Постигнете трансформационни, стратегически бизнес резултати с глобалния мащаб и цялостните интегрирани решения на Глобални решения за работните места (GWS).

integrated-outsourcing-hero-972x1296_new_a-(1)

Относно

Глобални решения за работните места

Днешните корпоративни лидери в областта на недвижимите имоти са изправени пред предизвикателството да постигнат значителни резултати в намаляването на разходите за наемане, декарбонизацията, ангажираността на служителите и хибридните решения за работното място.

Чрез стратегическа бизнес ангажираност, събиране на данни и непрекъснати иновации, ние доставяме интегрирани решения, които подобряват опита на Вашите служители, осигуряват ефективност на разходите, намаляват риска и създават осезаема стойност във Вашето портфолио.

Резултати – фокусиран подход

В CBRE разбираме, че всеки клиент и всяко портфолио са уникални и затова предлагаме решения, които се гъвкави и с обхват, който се основава на Вашите бизнес цели. Независимо дали поддържаме глобално портфолио или подпомагаме местните нужди, ние разполагаме с подходящите продукти и услуги, за да гарантираме контрол на разходите, оперативни постижения, удовлетворение на заинтересованите страни и решения в подходящ мащаб.

Като се почне от краткосрочни решения и се стигне до разработването на дългосрочна стратегия, ние си партнираме с нашите клиенти, за да създаваме решения за уникалните организационни нужди и да откриваме възможности за постигане на стратегически бизнес резултати по целия свят.

 1. Стратегическо партньорство

  Експерти сме в създаването на стратегически взаимоотношения във веригата за доставки, технологиите и с партньорите в бранша, за да осигурим локална специализация и професионализъм в обслужването – предоставяйки на нашите клиенти всички възможности, с които разполага CBRE.

  Можем да инвестираме в стратегически партньорства, за да подобрим услугите, които получавате, и да приложим ефективен екологичен, социален и управленски подход чрез интегриране на устойчиви решения, които оказват влияние върху служителите, доставчиците и общностите.
 2. Интегрирани решения

  Глобалните експерти предоставят локални решения, които отговарят на Вашите бизнес цели и включват от професионален опит и удовлетворение на заинтересованите страни до оперативни постижения и самостоятелна доставка. Никой друг доставчик на услуги не може да предоставя услуги за фасилити мениджмънт, управление на проекти, и консултантски услуги и сделки с възможност за отключване на трансформираща стойност за най-голямо финансово въздействие.
 3. Отлични резултати на акаунт мениджърите

  Нашият оперативен модел осигурява единна точка на отчетност, фокусирана върху оптималното персонализиране на нашите услуги, за да постигнем Вашите цели. Това позволява вземане на ефективни решения по отношение на разходи, качество, скорост, риск и опит. Нашите глобални платформи за управление на мрежи и знания последователно улавят и информират за най-добрите практики и решения нашите екипи от мениджъри на клиентски акаунти, за да предоставят нови нива на стойност.
 4. Данни и идеи

  Инвестираме в нашите служители и в технологии, които ни позволяват да събираме данни без аналог като качество и количество, да гарантираме точност и да предоставяме анализи с практически ползи за сложни предизвикателства. Възможностите на CBRE и ангажираността с капиталовите и интелектуалните ресурси водят до резултати от световна класа.

Услуги за устойчиво развитие Решения за устойчивост

Ускорете екологичното си пътуване до нетната нула, подобрете устойчивостта и надеждността на Вашия имот и намалете общите оперативни разходи на Вашето портфолио в рамките на интегрирания оперативен модел за фасилити мениджмънт.

energy-and-sustainability-transformation-topic-hero-module-2760x828-(1)

Представени възможности

Контакт

Открийте най-новите ни анализи и пазарни проучвания

Нашите 500 анализатори на данни в световен мащаб предлагат полезна информация и многоизмерна перспектива без аналог в индустрията.